LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIA BÌNH

QUA CÁC THỜI KỲ

 

Lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Giai đoạn

 

 

 

Chi bộ

Kim Thị Thủy

Bí thư chi bộ

1999-2008

Vũ Quốc Tập

Phó bí thư chi bộ

1999-2008

Bí thư Đảng ủy GD-ĐT

2008-2009

Nguyễn Văn Nhận

Bí thư chi bộ

2010-2013

Nguyễn Đức Bình

Phó bí thư chi bộ

2010-2013

Bí thư chi bộ

2014-> Nay

 

 

 

 

 

Chính quyền

Kim Thị Thủy

Trưởng phòng GD-ĐT

1999-2008

Vũ Quốc Tập

Phó trưởng phòng GD-ĐT

1999-2011

Nguyễn Văn Nhận

Phó trưởng phòng GD-ĐT

1999-2009

Trưởng phòng GD-ĐT

2010-2013

Nguyễn Đức Bình

Phó trưởng phòng GD-ĐT

2010-2013

Trưởng phòng GD-ĐT

2014-> Nay

Nguyễn Thị Ngát

Phó trưởng phòng GD-ĐT

2012-> Nay

Nguyễn Trọng Tam

Phó trưởng phòng GD-ĐT

2013->Nay

Nguyễn Văn Khánh

Phó trưởng phòng GD-ĐT

2015-> Nay

 

 

 

 

 

 

Công đoàn ngành

Nguyễn Đức Thuận

Chủ tịch công đoàn ngành

1999-2001

Trần Đình Minh

Chủ tịch công đoàn ngành

2002-2005

Vũ Quốc Tập

Phó chủ tịch công đoàn ngành

1999-2005

Chủ tịch công đoàn ngành

2006-2007

Nguyễn Đình Kiên

Chủ tịch công đoàn ngành

2008-2009

Lưu Trọng Kết

Chủ tịch công đoàn ngành

2010-2012

Vũ Thị Hoan

Phó chủ tịch công đoàn ngành

2008-2015

Nguyễn Văn Khánh

Chủ tịch công đoàn ngành

2012-2017

Lê Công Đến

Phó chủ tịch công đoàn ngành

2015-2017